Kertépítés, tervezés, kivitelezés Budapesten
1213 Budapest, Lankás utca 1/B
Hétfő-Szombat: 07:00 - 18:00

A honlap tulajdonosa és szerkesztője a Q-Gardens Kft. (1213 Budapest, Lankás utca 1. B. ép, Cg. 01-09-959906) ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében a Magyarországon hatályban lévő adatvédelmi jogszabályok rendelkezései betartásával szerkeszti a honlapot, továbbá a megadott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kezeli, azokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki.
A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása rendszerint nem szükséges. A honlapon azonban elérhetőek olyan használati lehetőségek is (pl. a postaládába beírt kérdések, elektronikus jelentkezés hírlevélre, elektronikus vásárlás vagy elektronikus úton információ- / ajánlatkérés stb.) melyek igénybevételéhez előzetes regisztráció és/vagy bizonyos személyes adatok (pl. név, e-mail cím, postai cím, szállítási cím) előzetes megadása szükséges.
A Q-Gardens Kft. csak a látogató által önkéntesen megadott személyes adatokat kezeli. A látogató aszemélyes adatok megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Q-Gardens Kft.amegadott személyes adatait kezelje, az adatbázisába nyilvántartsa, és minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jövőbenüzleti és marketingtevékenysége során felhasználja. A látogató hozzájárul továbbá, hogya Q-Gardens Kft. a részemére elektronikus úton reklámot illetve hírlevelet küldjön.
Minden olyan esetben, amikor a Q-Gardens Kft. a látogató által megadott adatok az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor köteles erről az érintettet tájékoztatni, és az érintett előzetes hozzájárulását megszerezni.
A látogató tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja és bármikor kérheti az adatai nyilvántartásból való törlését, illetve adatai módosítását a honlap tulajdonosának központi e-mail címére küldött írásbeli üzenetben. Az üzenet kézhezvételét követően a Q-Gardens Kft. haladéktalanul intézkedik az adatok módosításáról vagy törléséről.
A Q-Gardens Kft.minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználását, és az azzal kapcsolatos visszaéléseket megelőzze. Ennek körében a kor követelményeinek megfelelő műszaki és biztonsági megoldásokat alkalmaz.AQ-Gardens Kft. a személyes adatok védelme érdekében megkéri a honlap látogatóit, hogy ezen cél elősegítése érdekében minden tőlük elvárható lépést tegyenek meg.Mindazonáltal a Q-Gardens Kft.nem vállal felelősségét az adatkezelésből eredő azon károkért, amelyek harmadik személy vagy a látogató magatartása következtében keletkeztek.
A látogatók által önkéntesen megadott személyes adatok mellett, illetőleg azoktól függetlenül a Q-Gardens Kft.a honlap látogatóiról automatikusan keletkező információkat is kap, úgymint a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-neve (URL), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve (stb.). A Q-Gardens Kft.ezeket az adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használja fel, azok kiadására hatóságok, bíróságok részére csak az erre vonatkozó kötelezés, vagy erre vonatkozó jogszabályi előírások alapján kerülhet sor.