Kertépítés, tervezés, kivitelezés Budapesten
1213 Budapest, Lankás utca 1/B
Hétfő-Szombat: 07:00 - 18:00

A jelen honlap tulajdonosa és szerkesztője a Q-Gardens Kft. (1213 Budapest, Lankás utca 1. B. ép, Cg. 01-09-959906).
A honlapon található szöveges, képes és egyéb tartalmak, elgondolások, adatok és információk – ideértve a honlap arculati megjelenítését és a Q-Gardens Kft. logóját is – a Q-Gardens Kft. kizárólagos tulajdona, szerzői jogi védelem alatt állnak és jogosulatlan felhasználásuk jogszabályba ütközik.
A honlapra történő belépés és a honlap böngészése kizárólag a Magyarországon érvényes és hatályos vonatkozó jogszabályokkal összhangban, illetve az alábbi feltételek mellett engedélyezett. A látogatók jogosultak a honlapot olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő mentéssel, illetve harmadik személy részére történő továbbítással saját használat céljából másolatot készíteni. Mindezen tevékenysége azonban nem irányulhat sem közvetlenül, sem pedig közvetett módon üzletszerzésre, kereskedelemre vagy egyéb haszonszerzésre. Továbbá tilos a honlap bármely részének másolatát, kivonatát ingyenesen vagy ellenérték fejében, anyagi vagy egyéb haszonszerzés céljából felhasználni, harmadik személy felé továbbítani vagy egyébként értékesíteni.
A látogatók jogosultak az oldalon elhelyezett szöveges tartalmakhoz az erre szolgáló felületen, a kért adatok megadásával kommentárokat fűzni. A látogatók kizárólag olyan kommentárt fűzhet az egyes szöveges tartalmakhoz, amelyek nem sértik más vagy mások érdekét, személyét, továbbá nem ütköznek a jóhiszeműség és a jóerkölcs követelményébe. A kommentárok tartalmáért a Q-Gardens Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, azonban jogosult saját mérlegelése alapján bármely kommentet törölni a honlapról.
Az itt leírtakon kívül a Q-Gardens Kft. semmilyen további használatot nem engedélyez a honlappal, illetve a honlap tartalmával kapcsolatban. Így különösen, de nem kizárólagosan, tilos a honlap bármely részének megváltoztatása; tilos a honlap bármely tartalmi elemének (cikk, szöveg, szlogen, kép, videó stb.) a forrás megjelölése – a Q-Gardens Kft. nevének feltűntetése és a honlap URL címre mutató link elhelyezése – nélkül való bármely hivatkozása, másolása vagy más honlapba, elektronikus vagy nyomtatott publikációba, más műbe való építése, függetlenül annak terjedelmétől és formájától.
A honlapon található információk kizárólag tájékoztató céllal kerültek elhelyezésre. A Q-Gardens Kft. nem vállal felelősséget a honlapon elhelyezett információk valóságtartalmáért, azok pontosságáért, teljességéért vagy időszerűségéért, megfelelőségéért, esetleges módosulásaiért.A honlap tartalmazhat más honlapokra mutató hivatkozásokat, linkeket. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állhatnak, amelyekhez a honlapon található linkek csupán hozzáférést közvetítenek. A Q-Gardens Kft. nem vállal semmilyen felelősséget ezekért a weboldalakért vagy az azokon elhelyezett információkért.
A Q-Gardens Kft. továbbá nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett vagy következményi veszteségért,,kárért, felmerült költségekért, amelyek a honlapra történő belépésből, az ott elhelyezett információk, illetve a honlap használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, az általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.
A Q-Gardens Kft. fenntartja a jogát arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül változtatást, javítást, módosítást végezzen a honlapon.
A honlapon található, a Q-Gardens Kft. tevékenységére vonatkozó vagy azzal kapcsolatos adatok, szövegek, képek, videók, valamint egyéb, a tevékenységével, illetőleg a Q-Gardens Kft. által kínált szolgáltatással összefüggő információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak a honlap látogatói részére.
A honlapon található információk nem minősülnek ajánlattételnek vagy ajánlattételre szóló felhívásnak, és nem hoznak létre szerződéses viszonyt a látogató és a tulajdonos között.